Web edukia bistaratu Web edukia bistaratu

Energetikoki eraginkorrak diren komunitateak

Mendekotasun energetikoaren murrizketa, mugakideak diren komunitate txikien ekintzak gehituz eta gako hirukoitz batean etorriko da: (1) energia-kontsumitzailea –eta energia-aurreztailea–, (2) energia-sortzailea, kontsumotik hurbil dagoen era batean, eta (3) hiritarrek eskatutako ondasun eta zerbitzu energetikoen hornitzailea, tokiko ekonomiaren ikuspegitik.

Departamentuak ezinbestekotzat jotzen du toki erakundeak (Foru Aldundia, udalak eta bestelako toki enteak) elkarlanean aritzea, energia arloko ekintza plan bat sustatzeko, hiritarren ikuspuntutik, kontsumitzaile guztiak inplikatuz (hiriko eta landako etxeak, sektore guztietako enpresa ertain eta txikiak, denda txikiak, zerbitzu publikoak eta abar). Departamentuaren lanari esker, orain bertan, Gipuzkoako 6 eskualdek, Gipuzkoako 66 udalerri batzen dituztenak, eginda dauzkate energiako beren ekintza planak. Horretarako, ezinbestekoa izaten ari da eskualdeko ekonomiaren garapen agentzien, udalen eta hiritar elkarte batzuen elkarlana.

Zehazkiago: gaur egun, Urola Garaia eta Urola Erdia eskualdeak, Oarsoaldeak, Tolosaldeak, Debabarrenak eta Goierrik, idatziak dituzte energiako beren eskualde planak, guztiak, mendekotasun energetikoa (eta zaurkortasun energetikoa) murriztearen ikuspuntutik. Alegia, denak pobrezia energetikoa prebenitzera bideratutakoak. Hori da, hain zuzen, energiaren arazoaren ikuspegia, eta hiritarren gertuko toki erakundeen erantzuna. Departamentua energiaren eskualdeko mahaietan dago –bertan daude udalak, ekonomiaren eta landaren garapen agentziak, hiritar elkarteak eta beste eragile batzuk– eta tokiko nahiz eskualdeko ekintza eragile aniztuna forukoarekin koordinatzea bermatzen du.

Eduki publikatzailea Eduki publikatzailea

Atzealdea

Debabarrena

Errorea gertatu da txantiloia prozesatzerakoan.
Expression descripcion is undefined on line 6, column 6 in 20907#20945#483655.
1<#if imagen.getData()?has_content> 
2  <p class="ezkerraldean"> 
3    <a href="${weblink.getData()}"><img alt="Imagen" src="${imagen.getData()}" /></a> 
4  </p> 
5</#if> 
6<p>${descripcion.getData()}</p> 
7 
8<h3>Documentos: </h3> 
9<div class="documentos"> 
10  <#if nombredoc.getSiblings()?has_content> 
11  	<#list nombredoc.getSiblings() as cur_doc> 
12  		<#assign tituloDoc = cur_doc.data> 
13  		<#assign origenDoc = cur_doc.origen.data> 
14  		<#assign urlDoc = cur_doc.URL.data> 
15  		<#assign doc = cur_doc.documento.data> 
16  		<#assign link = ""> 
17      <#assign tipoDoc = ""> 
18      <#assign pesoDoc = ""> 
19  	  <#if origenDoc == 'externo'> 
20    	  <#assign link = urlDoc> 
21        <#assign tipoDoc = "HTML"> 
22  	  <#elseif origenDoc == 'interno' && doc != ''> 
23  	    <#assign link = doc> 
24  	     
25  	    <#assign counter = 0 > 
26        <#list "${doc}"?split("/") as x> 
27          <#if counter == 2> 
28          <#assign groupId = x?number > 
29          </#if> 
30          <#if counter == 5> 
31          <#assign uuId = x > 
32          </#if> 
33          <#assign counter = counter+1 > 
34        </#list> 
35         
36        <#assign fileEntry = staticUtil["com.liferay.portlet.documentlibrary.service.DLFileEntryLocalServiceUtil"]> 
37        <#assign file = fileEntry.getFileEntryByUuidAndGroupId(uuId,groupId) > 
38         
39        <#assign abbrSize = " B"> 
40        <#if file.getSize() gt 1000000> 
41        	<#assign resizeTam = file.getSize()/1024.0> 
42        	<#assign resizeTam = resizeTam/1024.0> 
43        	<#assign abbrSize = " MB">	  
44        <#else>  
45        	<#assign resizeTam = file.getSize()/1024.0>  
46        	<#assign abbrSize = " KB"> 
47        </#if> 
48         
49        <#assign tipoDoc = file.getExtension()> 
50        <#assign pesoDoc = resizeTam?string("#,##0.00") + abbrSize> 
51  	  </#if> 
52  		 
53  	  <#if link != ''> 
54  		<div class="documento">  
55  		 
56      	<div class="tipo-peso"> 
57  	      <a class="tipo" href="${link}"><span class="${tipoDoc}">${tipoDoc}</span></a>  
58      		<#if pesoDoc != ''> 
59      		  <div class="peso">${pesoDoc}</div>  
60      		</#if> 
61    	  </div> 
62    	   
63      	<div class="datos">  
64      		<div class="titulo"><br /><a href="${link}">${tituloDoc}</a></div>  
65      	</div>  
66      </div> 
67  	  </#if> 
68  		 
69  	</#list> 
70  </#if>   
71</div>