Web edukia bistaratu Web edukia bistaratu

Diru laguntzen programa

Gipuzkoako TA21eko Behatokiak badu, 2006. urteaz geroztik, berariazko laguntza lerro bat, Tokiko Agenda 21 garatzera zuzendua.

Laguntza horien helburua da tokiko ekintza planetan jasotako ekintzak gauzatzea, TA21etan jasotako inbertsio proiektuak finantzatuz, hau da, toki erakundeek ezin dituztenak beren gain hartu, duten kostu handiarengatik. Era berean, kontuan hartuz udalerri gehienetan azken urteetan eman den tokiko ekintza planen indarraldiaren eta eraginkortasunaren galera, bertan jaso da laguntza horien zati bat TA21ari lotutako planifikazio jarduketetara bideratzeko aukera, hala nola tokiko ekintza planak berrikustera.

Guztira, 2006. eta 2014. urteetan, TA21eko berariazko lerroaren bitartez, 5,2 milioi euro esleitu dira TA21etan jasotako jarduketak garatzeko.

Tokiko ekintza planetan jasotako ekintza guztien artean, lehentasunez finantzatzen dira, deialdi bakoitzean, lehenetsitako eremu tematikoei lotutako proiektuak. Hori lagungarria da lerrokatzeko udalek burutzen dituzten proiektuak eta Ingurumen Zerbitzuak berezkoagoak dituen jarduera esparruak. Diru laguntzak lehentasunez xedatu zaizkien eremu tematiko lehenetsiak, aldatzen joan dira urteen poderioz.

Tokiko Agenda 21ak garatzeko diru laguntza jasotzeko aukera dute Udaleko Osoko Bilkurak dagokion Ekintza Plana onartu duen udalek edo TA21eko prozesu bat hastera doazenek, baita sektore publikoko entitateak partaide diren merkataritza sozietateek ere, Eskualdeko Ekintza plana onartua dutenek edo udal ekintza planak burutzen laguntzeko jarduketak egiten dituztenek. Deialdiak urtero egiten dira, eta eskaera Gipuzkoako Foru Aldundiko diru laguntzen atariaren bitartez egin behar da.

2017 Deialdia


Deskribapena eta laguntza jaso dezaketen kontzeptu

Diru laguntzak Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalei, mankomunitateei eta merkataritza udal eta eskualde sozietateei, jarduerak burutu ditzaten hartara gobernantza bat sustatzeko garapen iraunkor bat lortze arren, Tokiko Agenda 21aren bidez edo ingurumen politika eta udalaren gainontzeko politikak integratzen dituen beste tresnen bidez.

Oinarri arautzaileak: 

ttps://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2017/02/28/

Ebazpena: 

https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2017/06/28/c1704594.pdf

2016 Deialdia


Deskribapena eta laguntza jaso dezaketen kontzeptu

Tokiko Agenda 21etako ekintza planetan jasotako garapen iraunkorra sustatzeko jarduerak egiten dituzten Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalei, eta udal nahiz eskualde mailako merkataritza sozietateei zuzendutako diru laguntzak. Tokiko edo eskualdeko ekintza planen idazketa edo berrikuspena egiteko ere izango dira diru laguntza hauek

Oinarri arautzaileak: 

https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/04/07/c1602223.pdf

2015 Deialdia


Oinarri arautzaileak: https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2015/05/08/c1504171.pdf

Ebazpena: https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2015/10/05/c1508359.pdf

Laguntza zuritzeko epe muga: 2016ko azaroaren 15a

Diru laguntza zuritzeko dokumentazioa Internet bidez aurkeztu behar da https://www.gfaegoitza.eus atarian